Ανακοίνωση του Συνδέσμου Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ για το Καλοκαιρινό σχολείο Βιολογίας

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Καλοκαιρινό Σχολείο Βιολογίας, σε συνεργασία με το ΠΙΚ. Το πρόγραμμα διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, από τις 17-20 Ιουλίου 2017.

Μερικοί από τους στόχους που είχαν θέσει οι διοργανωτές για το πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι:

  • Καλλιέργεια του ενδιαφέροντος και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον
  • Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης σε σχέση με την περιβαλλοντική αειφορική συμπεριφορά των πολιτών
  • Ανάπτυξη πειραματικών δεξιοτήτων, συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων
  • Επαφή με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ιστορικές πτυχές των περιβαλλοντικών θεμάτων
  • Κοινωνικοποίηση καθώς και αλληλοσεβασμός ανάμεσα στους συμμετέχοντες

Ο Σύνδεσμος Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην Διευθύντρια του ΠΙΚ, κα Αθηνά Μιχαηλίδου, στη Γενική Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, δρα Αραβέλλα Ζαχαρίου και σε όλους τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στα ΚΠΕ για τη συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος. Ευχαριστούμε ακόμα τη συνάδελφο Βιολόγο      Δρα Χριστίνα Σιδερά για τη συμβολή της στην επέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τέλος, ευχαριστούμε τους συνοδούς καθηγητές και τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς Βιολόγους, οι οποίοι προώθησαν τη συμμετοχή των μαθητών τους στο καλοκαιρινό σχολείο Βιολογίας.

Ο ΣΦΒΟ, μέσα από το καλοκαιρινό σχολείο Βιολογίας, προσδοκεί στην ουσιαστική ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα περιβαλλοντικής και αειφορικής ανάπτυξης και την καθιέρωση τους ως πυρήνες διάδοσης περιβαλλοντικών αξιών στα σχολεία.

Από το ΔΣ του ΣΦΒΟ

O Σύνδεσμος Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει Εκλογική Απολογιστική Γενική Συνέλευση, στο κέντρο «ΟΑΣΙΣ» στη  Χοιροκοιτία, την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 6 μμ.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση είναι:

  1. Έκθεση πεπραγμένων της διετίας 2015-2017 από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Οικονομικός απολογισμός.
  3. Συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο. Εισηγήσεις από τους παρευρισκόμενους, ενόψει της επόμενης διετίας.
  4. Εκλογή μελών του νέου Δ.Σ.

 

Η παρουσία όλων των συναδέλφων Βιολόγων είναι απαραίτητη. Καλούμε όσους από σας έχετε τη δυνατότητα και επιθυμείτε, όπως θέσετε υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ του ΣΦΒΟ. Η βοήθεια όλων μας είναι απαραίτητη, προκειμένου ο Σύνδεσμος να μπορέσει να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο έργο του.

 

Από το ΔΣ του ΣΦΒΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι Βιολόγοι,
σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών του καλοκαιριού θα λειτουργήσει για δεύτερη χρονιά το καλοκαιρινό σχολείο Βιολογίας, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών (τρεις διανυκτερεύσεις) και θα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, περιβαλλοντικού κυρίως περιεχομένου. Οι μαθητές θα διαμένουν στις εγκαταστάσεις του περιβαλλοντικού κέντρου του Πεδουλά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της B΄ τάξης Γυμνασίου. Θα επιλέγονται μαθητές από διάφορα γυμνάσια της κάθε επαρχίας. Για φέτος, θα συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια της επαρχίας Λευκωσίας και Λάρνακας (Α΄ ομάδα με 20 μαθητές, από τις 2/7 μέχρι τις 5/7) και από γυμνάσια της επαρχίας Λεμεσού (Β΄ ομάδα με 20 μαθητές, από τις 17/7 μέχρι τις 20/7).
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλούμε όπως μας εισηγηθείτε μέχρι 4 μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου, με σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Το κριτήριο επιλογής θα μπορούσε να είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για το μάθημα της Βιολογίας και ειδικότερα για θέματα Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση που δε θα υπάρξει ενδιαφέρον από μαθητές Β΄ τάξης, θα μπορούσατε να μας εισηγηθείτε μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου. Οι μαθητές που θα επιλεγούν, θα πρέπει να παρουσιάζουν άριστη συμπεριφορά και ήθος και να μην έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα. Θέτουμε τα πιο πάνω κριτήρια ώστε να αποκλείσουμε, κατά το δυνατό, μαθητές που ενδεχομένως θα δημιουργήσουν καταστάσεις προβληματικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Επειδή κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει μόνο μέχρι τέσσερις μαθητές/τριες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρακαλείστε όπως κάνετε διακριτικά την επιλογή τους, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού υποψήφιων μαθητών, γεγονός που θα δημιουργούσε δυσκολίες στην επιλογή των τεσσάρων μαθητών.
Αφού συμπληρώσετε το έντυπο με το όνομα "3προτεινόμενοι μαθητές", στη συνέχεια να το αποστείλετε στο email του ΣΦΒΟ (info@biosyn-oelmek.org), μέχρι τις 30/5/2017.
*Στο όνομα του αρχείου, να προσθέσετε μετά το <<3προτεινόμενοι μαθητές>> το όνομα του σχολείου, πχ <<3προτεινόμενοι μαθητές-γυμνάσιο λατσιών>>.
Το αρχείο, σε μορφή word μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του συνδέσμου http://www.biosyn-oelmek.org. Στην ιστοσελίδα (επιπλέον στο email σας, αν μας το έχετε γνωστοποιήσει) θα βρείτε επίσης τα υπόλοιπα έντυπα που θα χρειαστείτε.
Ο κάθε μαθητής που θα επιλεγεί για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει αμέσως μετά την επιλογή του από τους διοργανωτές, να καταβάλει το ποσό των 70 ευρώ στον καθηγητή του σχολείου του, ο οποίος θα τα παραδώσει σε μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να τα καταθέσει στο λογαριασμό του ΣΦΒΟ. Μόλις εγκριθούν οι μαθητές, θα ειδοποιηθείτε και θα σας αποσταλούν σχετικές οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο έντυπο που απευθύνεται στους μαθητές και στους γονείς τους. Για οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με email (info@biosyn-oelmek.org) ή τηλεφωνικά με μέλη του ΔΣ του ΣΦΒΟ (στοιχεία επικοινωνίας στο http://www.biosyn-oelmek.org/?page_id=95).
Επίσης, είναι απαραίτητη και η δική σας συμμετοχή, ως συνοδοί καθηγητές. Με τη βοήθεια σας θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα και να καθιερώσουμε τον θεσμό αυτό.
Οι συνοδοί καθηγητές δεΝ θα επωμιστούν κανένα έξοδο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, ώστε να προωθήσουμε περαιτέρω την αγάπη των μαθητών μας προς το μάθημα της Βιολογίας και τον ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον.
Σας ευχαριστούμε,
Το ΔΣ του ΣΦΒΟ

Διεξάχθηκε με επιτυχία το 13ο Επιμορφωτικό Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ με θέμα:

"Η Ποικιλομορφία της Ζωής... γίνεται τροφή για σκέψη"

Το Συνέδριο διεξάχθηκε το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 στο ξενοδοχείο Atlantica Miramare στη Λεμεσό.


ΜΕΡΟΣ Α'

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ Δρ Ανδρέα Σοφοκλέους.

Χαιρετισμός από τον προέδρο της ΟΕΛΜΕΚ κ. Δημήτρη Ταλιαδώρο.

Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου κ. Μίκη Χατζηνεοφύτου.

 Χαιρετισμός από την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων Δρ. Παναγούλα Κόλλια.

Χαιρετισμός από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστα Καδή.


ΜΕΡΟΣ Β'

Ομιλίες

Ομιλία από τον Δρ. Κυριάκο Γεωργίου, Καθηγητή, προέδρο του Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέμα: "Από τη Βιολογία των Σπερμάτων στη Βιολογία Διατήρησης".

Ερωτήσεις συνέδρων

Ομιλία από τον Δρ. Σπύρο Σφενδουράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θέμα: "Οικολογικές Συνέπειες από τις Κλιματικές Αλλαγές"

Ερωτήσεις συνέδρων

Ομιλία από την Δρ. Μυρτάνη Πιερή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Ζωής και Υγείας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Θέμα: "XenomiRs: Νέα τροφή... για σκέψη"

Ερωτήσεις συνέδρων

Ομιλία από την Δρ. Μαίρη Ελευθεριάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θέμα: "Η Χρήση της Νανοτεχνολογίας στην ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων"

 Ερωτήσεις συνέδρων

Ομιλία από την Δρ. Ελένη Παπανικολάου, Ανώτερη Νευρολόγο, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Θέμα: "Περιβαλλοντικοί επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση της Νόσου Πάρκινσον".

 Ερωτήσεις συνέδρων και λήξη συνεδρίου

Αγαπητοί συνάδελφοι, “Καλή Σχολική Χρονιά 2016-2017”,
Ξεκινούμε τη νέα σχολική χρονιά με κυριότερο στόχο του Συνδέσμου την πλήρη εργαστηριοποίηση του μαθήματός μας, η οποία θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και σταδιακά να καλύψει όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Πρόσφατα σας στείλαμε δελτίο τύπου, με το οποίο σας ενημερώναμε για τις ενέργειες που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε (περικοπές, αποεργαστηριοποίηση μαθημάτων από το ΥΠΠ). Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά εντατικού διαλόγου με το ΥΠΠ. Ως ένα μέτρο για τη μη εργαστηριοποίηση του μαθήματός μας από το ΥΠΠ, όπως και πέρσι, σας καλούμε και φέτος η διεξαγωγή των πειραμάτων να γίνεται με τη μορφή της επίδειξης από σας, με εξαίρεση τη Γ΄ Λυκείου, όπου το μάθημα είναι εργαστηριοποιημένο, στο πρότυπο της Φυσικής/Χημείας. Φέτος, είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε με την κλιμάκωση των μέτρων, αφού το ΥΠΠ ενώ από τη μια κατανοεί το δίκαιο του αιτήματός μας, από την άλλη δεν προχωρά στην υλοποίηση του. Με νέα δελτία τύπου θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις.
Σας υπενθυμίζουμε ότι και φέτος θα παραχωρηθεί η ώρα προετοιμασίας εργαστηρίου. Συγκεκριμένα, θα παραχωρηθεί μία περίοδος σε συνάδελφους που διδάσκουν στο Λύκειο, με μέγιστο αριθμό 2 περιόδων σε κάθε σχολείο. Επειδή πέρσι είχαν παρατηρηθεί κάποιες αδυναμίες στην εφαρμογή του μέτρου, στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι δεν σας έχει παραχωρηθεί η ώρα υπευθύνου που δικαιούστε, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με κάποιο από τα μέλη του συνδέσμου, ώστε να διεκδικήσουμε για σας αυτό το κεκτημένο δικαίωμα.
Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς ο Σύνδεσμος προγραμματίζει να διοργανώσει ημερίδα, στην οποία θα γίνει δημόσιος διάλογος ανάμεσα σε όλους τους Βιολόγους, Πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης και άλλους Βιολόγους που εργοδοτούνται σε χώρο διαφορετικό από την εκπαίδευση. Στην ημερίδα θα ακουστούν απόψεις οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν στην ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση της Βιολογίας, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά γενικότερα στην κοινωνία. Αναμένουμε ότι θα δώσετε δυναμικό παρών στη διοργάνωση αυτή, για να συμμετάσχετε στο διάλογο και να καταθέσετε τις δικές σας απόψεις.
Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Συνδέσμου με τα Πανεπιστήμια και το ΙΝΓΚ, γίνεται προσπάθεια όπως, από τη φετινή σχολική χρονιά εξασφαλιστεί η δυνατότητα για επισκέψεις μαθητών στα εργαστήρια των πιο πάνω φορέων και ακόμα για επισκέψεις επιστημόνων στα σχολεία για ενημέρωση των μαθητών σε σχέση με τις επιλογές των μαθημάτων τους και τις προοπτικές που διανοίγονται για εργοδότηση, μετά από σπουδές στη Βιολογία. Θα σας αποστείλουμε σύντομα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων, για να προβείτε στις απαραίτητες συνεννοήσεις.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μια ομάδα συναδέλφων ετοίμασε τα έντυπα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των ΝΑΠ και των σχολικών συγγραμμάτων. Τα έντυπα αυτά βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας κα σύντομα θα σας αποσταλούν, ώστε κατά τη διάρκεια της χρονιάς να σημειώνετε σε αυτά τις όποιες παρατηρήσεις σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, παράκληση του Συνδέσμου είναι όπως επιδείξετε ενδιαφέρον, ώστε οι παρατηρήσεις σας να μεταφερθούν μέσω του Συνδέσμου στην επιθεώρηση. Είμαστε σίγουροι ότι η επιθεώρηση θα λάβει σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις σας και θα προχωρήσει σε αλλαγές, όπου χρειάζεται.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που πέρασε, λειτούργησε για πρώτη φορά και με μεγάλη επιτυχία το "Καλοκαιρινό Σχολείο Βιολογίας", στο ΚΠΕ Πεδουλά. Συμμετείχαν μαθητές από τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, Ο θεσμός πρόκειται να συνεχιστεί και να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις φέτος. Ακόμα, θα εμπλουτιστεί το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με επιπρόσθετες πειραματικές δραστηριότητες που θα αναπτύξουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί Βιολόγοι.
Το φετινό συνέδριο της ΠΕΒ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 18-20 Νοεμβρίου. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, είτε για να παρουσιάσουν κάποια εργασία, είτε για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του, θα πρέπει να το δηλώσουν πολύ σύντομα στον Σύνδεσμο, ώστε να ζητήσει άδεια από τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης. Ο Σύνδεσμος προτίθεται να ζητήσει άδεια με απολαβές για την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου. Πολύ σύντομα θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση του συνδέσμου για το θέμα αυτό.
Ο Σύνδεσμος προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτική-ψυχαγωγική εκδρομή για συνάδελφους Βιολόγους. Η εκδρομή αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στο φετινό φθινόπωρο, πιθανότατα εντός του μηνός Νοεμβρίου. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από σας, ώστε η εκδρομή να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις για τις δράσεις του Συνδέσμου.
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να μεταφέρετε σε μας τα όποια προβλήματα ή δυσκολίες (που αφορούν τον κλάδο) συναντάτε, για να προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε και να σας βοηθήσουμε.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχει γίνει αναβάθμιση τόσο στη μορφή, όσο και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας του Συνδέσμου και έχει εμπλουτιστεί με τις διάφορες δράσεις που ο Σύνδεσμος μας έχει ως τώρα αναλάβει. Αποσκοπούμε σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας από σας. Μέσα από την ιστοσελίδα θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τα τεκταινόμενα γύρω από τον κλάδο και ακόμα να καταθέτετε τις απόψεις σας. Επίσης από την ιστοσελίδα θα μπορείτε να λαμβάνετε διάφορα έντυπα που χρειάζεστε από τον Σύνδεσμο. Παράλληλα θα συνεχίσουν να λειτουργούν και οι δύο ομάδες μας στο Facebook, Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, που αφορά τους εκπαιδευτικούς Βιολόγους Μέσης Εκπαίδευσης και Παγκύπρια Κοινότητα Βιοεπιστημόνων, στην οποία είναι ενταγμένοι Βιολόγοι από άλλους χώρους, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη της ΠΕΒ κλπ. Μέσω των ομάδων αυτών θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις και πιο άμεσες ανακοινώσεις. Όσοι από σας δεν έχουν ενταχθεί σε αυτές τις ομάδες, παρακαλούμε όπως κάνετε αίτημα και θα γίνετε αμέσως αποδεκτοί.
Γενικότερα, η επικοινωνία μας μπορεί να γίνει μέσω:

 

Θέση

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Πρόεδρος

Ανδρέας Σοφοκλέους

99529451

asofok@yahoo.com

Αντιπρόεδρος

Στέλιος Μεταξάς

96359395

hmikpania@yahoo.gr

Γραμματέας

Νικόλας Παπανικόλας

99376772

nikpapanikolas@gmail.com

Βοηθός Γραμματέας

Θεράπων Θεράποντος

99357326

ttherapo@yahoo.com

Οργανωτικός Γραμματέας

Λουκάς Νικολάου

99540538

nicolaou_loucas@yahoo.com

Ταμίας

Σώτη Κωνσταντίνου

99560788

s.constantinou@cytanet.com.cy

Μέλος

Στέλιος Μουσικός

99459297

smousikos@yahoo.com

Μέλος

Άγγελος Αγαθαγγέλου

96355078

aggeloaga@hotmail.com

Μέλος

Ηρώ Ελευθερίου

96291133

iro_e@yahoo.com

Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΔΣ του Συνδέσμου βρίσκεται στο πλάι σας. Είναι πολύ σημαντικό, να βρίσκεστε και σεις, έμπρακτα, δίπλα μας. Ήδη ένας αριθμός συναδέλφων έχουν εργαστεί για τη δημιουργία των εντύπων για τη μελέτη των ΝΑΠ. Τους ευχαριστούμε θερμά. Ευχή μας είναι όπως ολοένα μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων θα συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει ο Σύνδεσμος, τόσο ως συμμετέχοντες, αλλά και ως διοργανωτές των δραστηριοτήτων αυτών.
Να θυμάστε ότι μέλη του Συνδέσμου είμαστε όλοι εμείς οι Βιολόγοι. Έτσι, ο Σύνδεσμος είναι από μας και βρίσκεται εδώ για να βοηθά όλους εμάς. Γι΄αυτό μείνετε κοντά μας!
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, πρώτιστα με υγεία, σε σας και τις οικογένειές σας.
Από το ΔΣ του Συνδέσμου Βιολόγων-Φυσιογνωστών (ΟΕΛΜΕΚ)

Έχει σταλεί σήμερα εγκύκλιος προς τους Διευθυντές Γυμνασίων/Λυκείων για δημιουργία Αίθουσας Βιολογίας επιπλέον από το υφιστάμενο Εργαστήριο Βιολογίας. Οι διευθυντές υποχρεούνται να απαντήσουν για τις ενέργειές τους μέχρι τη 12η Σεπτεμβρίου.

Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο
Frederick προσφέρει για τα μέλη του συνδέσμου μας δύο υποτροφίες του 50% και τρεις υποτροφίες του 30%. Οι υποτροφίες αφορούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η τιμή του Προγράμματος είναι 6.570 ευρώ. Μπορείτε να τυπώσετε την επιστολή για την παροχή υποτροφιών εδώ. Η αίτηση για παροχή υποτροφίας βρίσκεται εδώ.
Για τους ενδιαφερόμενους, είναι μια καλή ευκαιρία να αποκτήσουν
μεταπτυχιακό στο θέμα, με σαφώς μειωμένες τιμές, μια που για πρώτη φορά
δίνονται φέτος αυτές οι υποτροφίες.

Αγαπητοί μαθητές/τριες

Ο Σύνδεσμος Φυσιογνωστών-Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ (ΣΦΒΟ), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ), διοργανώνουν θερινά προγράμματα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Πεδουλά. Τα προγράμματα αυτά είναι κατεξοχήν εκπαιδευτικά, έχουν όμως επίσης ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Οι κοιτώνες που θα διανυκτερεύσετε βρίσκονται στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του Πεδουλά. Φτάνοντας στον Πεδουλά τα λεωφορεία θα σταθμεύουν στη συνεργατική των κερασιών και θα αναχωρούν πάλι από εκεί. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα φιλοξενηθούν σε 2 κοιτώνες χωρητικότητας 20 κλινών ο καθένας. Τα αγόρια θα φιλοξενηθούν σε διαφορετικό κοιτώνα από τα κορίτσια. Θα υπάρχουν δύο συνοδοί καθηγητές, ένας άντρας και μία γυναίκα, καθώς και ένας εκπαιδευτής από το ΠΙΚ.

Αναμένουμε ότι θα επιδείξετε την απαιτούμενη υπευθυνότητα και πειθαρχία κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος, καθώς και τον απαραίτητο σεβασμό στο χώρο όπου θα φιλοξενηθείτε. Ο χώρος του Κέντρου θα πρέπει να παραμένει, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας σε αυτόν, καθαρός και τακτοποιημένος με τη δική σας συμβολή και ευθύνη.

Σε περίπτωση που κατά την παραμονή σας στο Κέντρο προκληθούν ζημιές σε αυτό, ή στον εξοπλισμό του, οι μαθητές που τις προκάλεσαν είναι υποχρεωμένοι να τις αποκαταστήσουν καταβάλλοντας το κόστος για την αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή τους.

Την πρώτη μέρα θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το κολατσιό σας για να προγευματίσετε, αφού η άφιξη στο ΚΠΕ Πεδουλά αναμένεται να γίνει γύρω στις 10 πμ. Στο ΚΠΕ επίσης λειτουργεί κυλικείο.

Οι διοργανωτές αναλαμβάνουν να καλύψουν όλα τα υπόλοιπα προγεύματα, γεύματα και δείπνα. Αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που περιορίζουν το είδος της διατροφής (πχ αλλεργίες, φυτοφαγία κλπ) είναι καλό να μας ενημερώσετε, ώστε να ειδοποιήσουμε ανάλογα την εταιρεία που θα μας προμηθεύσει με φαγητό.

Οι μετακινήσεις για τις διάφορες εκπαιδευτικές εκδρομές θα γίνονται με λεωφορεία του ΚΠΕ και ο απαραίτητος εξοπλισμός θα προσφέρεται από το ΚΠΕ.

Για τις ανάγκες της διαμονής σας στο Κέντρο χρειάζεται να έχετε μαζί σας τα προσωπικά σας είδη (σεντόνια, κάλυμμα μαξιλαριού, πετσέτες προσώπου, πετσέτες μπάνιου, εσώρουχα, οδοντόβουρτσα, παντόφλες) και ότι άλλο θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας. Τα κρεβάτια του ΚΠΕ διαθέτουν μαξιλάρια και κουβέρτες.

Αν ακολουθείτε κάποια φαρμακευτική αγωγή, παρακαλούνται οι γονείς να σημειώσουν στο συνοδό εκπαιδευτικό τη δοσολογία, όπως επίσης να τον προμηθεύσουν και με τα σχετικά φάρμακα.

Θα πρέπει να είσαστε εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα καθημερινά ρούχα. Συνιστάται όπως τα παπούτσια σας είναι αθλητικά ή μποτάκια. Επίσης καλό είναι να φέρετε μαζί σας αρκετά ζευγάρια κάλτσες για να τις αλλάζετε όταν χρειαστεί.

Θα πρέπει να φέρετε μαζί σας την κασετίνα σας. Μπορείτε να έχετε μαζί σας επιτραπέζια παιχνίδια για τις ελεύθερες σας ώρες. Το ΚΠΕ διαθέτει γήπεδο του μπάσκετ. Θα μπορούσατε να φέρνατε λοιπόν, μπάλα ποδοσφαίρου, βόλλευ ή μπάσκετ ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε.

Με δεδομένο ότι η μεταφορά θα γίνει με μικρό λεωφορείο των 22 θέσεων, παράκλησή μας είναι να φέρετε σχετικά μικρές αποσκευές (ενδεικτικά, 55Χ40Χ25 cm) ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα έλλειψης χώρου κατά τη μεταφορά προς και από το περιβαλλοντικό κέντρο του Πεδουλά.

Μπορείτε να έχετε μαζί σας κινητά τηλέφωνα, η χρήση τους όμως θα γίνεται για σκοπούς επικοινωνίας με τις οικογένειες σας μόνο κατά την ώρα διακοπής για το μεσημεριανό και βραδινό φαγητό. Τις υπόλοιπες ώρες, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, θα παραμένουν κλειστά και φυλαγμένα στις τσάντες.

Λίγες μέρες πριν από την επίσκεψή σας, θα επικοινωνήσουμε  ξανά μαζί σας για την τελική υπενθύμιση.

Στην περίπτωση άσχημης πρόγνωσης καιρού, μην ακυρώσετε την επίσκεψή σας πριν επικοινωνήσετε μαζί μας. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται ανάλογες διευθετήσεις με εναλλακτικά προγράμματα σε κλειστούς χώρους. Όμως λόγω της εποχής που υλοποιείται το πρόγραμμα, τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται εξαιρετικά απομακρυσμένο.

Αναχώρηση λεωφορείων:
A Ομάδα- Από τη Λευκωσία
Αναχώρηση 7/7/2016, στις 8.30 πμ, από το χώρο στάθμευσης του Μακάριου σταδίου (Μακεδονίτισσα).
Άφιξη στο ίδιο μέρος στις 10/7/2016, περίπου στις 4 μμ.

Β Ομάδα-Από τη Λεμεσό
Αναχώρηση 11/7/2016, στις 8.30 πμ, από το χώρο στάθμευσης της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Χαβούζας.
Άφιξη στο ίδιο μέρος στις 14/7/2016, περίπου στις 4 μμ.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση σχετικά με την επίσκεψή σας, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά στο 22952628, ή στα τηλέφωνα 99529451 (Ανδρέας Σοφοκλέους) και 99376772 (Νικόλας Παπανικόλας).