Skip to content

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2002 με παρότρυνση της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., όπως όλες οι ειδικότητες συγκροτήσουν επιτροπές συνδέσμων με τις οποίες να μπορεί να συνομιλεί. Λειτουργεί με καταστατικό το οποίο ετοίμασε η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. και εγκρίθηκε στην πρώτη γενική ιδρυτική συνέλευση των Βιολόγων-Φυσιογνωστών.

Η πρώτη επιτροπή καθόρισε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να κινηθεί ο Σύνδεσμος. Η όλη δράση χωρίστηκε σε δύο τομείς: το Συνδικαλιστικό και τον Επιμορφωτικό-Επιστημονικό.

Α) Ο Συνδικαλιστικός τομέας χωρίσθηκε σε δύο επίπεδα:

1.Προώθηση και προσπάθεια επίλυσης των αναφερόμενων από τους συναδέλφους Βιολόγους-Φυσιογνώστες προβλημάτων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

2.Προσπάθεια επίλυσης πολλών στάσιμων προβλημάτων όσον αφορά το μάθημα της Βιολογίας, καθώς και την αναβάθμιση του μαθήματος σε σημαντικό μάθημα αναγκαιότητας πράγμα το οποίο επιβάλλει η χωρίς προηγούμενο ταχύτατη ανάπτυξη των Βιολογικών Επιστημών και η σημασία τους για την ανθρώπινη υγεία σ’ένα ασφαλές και υγιές φυσικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά τέτοια θέματα που ήθελαν άμεση επίλυση.

i) Να γίνονται οι διορισμοί από ένα και μόνο κατάλογο διοριστέων, των Βιολόγων.

ii) Να εργαστηριοποιηθεί το μάθημα σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου (με ότι αυτό συνεπάγεται δηλ. το τμήμα να μοιράζεται και να δοθεί διδακτική περίοδος στον διδάσκοντα για προετοιμασία του εργαστηρίου.)

iii) Όσον αφορά τις εισαγωγικές εξετάσεις το μάθημα της Βιολογίας να γίνει υποχρεωτικά εξετάσιμο σε όλους τους κλάδους-επιστημονικά πεδία που έχουν να κάνουν με θέματα υγείας και έχουν αντικείμενο τους το σώμα (ανθρώπινο αλλά και ζωικό) και το περιβάλλον (χλωρίδα και πανίδα). Επίσης να είναι κατ’επιλογή σ’όλα τα άλλα επιστημονικά πεδία ως ένα κύριο μάθημα των θετικών επιστημών συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών και διδασκαλικών πεδίων.

iv) Να τοποθετηθεί το μάθημα Βιολογίας στη Β΄ τάξη Γυμνασίου ως απαραίτητο μάθημα των Φυσικών Επιστημών ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ της Α΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου

v) Να έχουν όλα τα μαθήματά μας σαν κύριο όνομα τη λέξη "Βιολογία".

vi) Να ορίζονται και Βιολόγοι εκπαιδευτικοί ως υπεύθυνοι τμήματος.

vii) Να επεκταθεί το πιλοτικό μάθημα των διαφυλικών σχέσεων σε όλα τα Γυμνάσια.

viii) Να επεκταθούν τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε όσο το δυνατό περισσότερα σχολεία.

ix) Να εισαχθεί η Βιολογία στις τεχνικές σχολές.

Στην πορεία βέβαια μέχρι σήμερα προέκυψαν και συνεχίζουν να δημιουργούνται πάρα πολλά νέα προβλήματα. Κεκτημένα του κλάδου που θεωρούσαμε δεδομένα κινδύνευσαν να χαθούν και μαζί με αυτά εκατοντάδες διδακτικές περίοδοι με ό,τι συνεπάγεται αυτό το γεγονός.

Η έγκαιρη παρέμβασή του Συνδέσμου με τη βοήθεια της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. και σε μια σημαντική περίπτωση με την έμμεση βοήθεια της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων απέτρεψε τα χειρότερα (Σχολική χρονιά 2004-2005)

B) Ο Επιμορφωτικός-Επιστημονικός τομέας: Τέθηκε ως στόχος η διεξαγωγή κατ’ έτος ενός τουλάχιστον επιστημονικού συνεδρίου με στόχο την ενημέρωση για νέα βιολογικά επιτεύγματα και τη συνεχή επιμόρφωσή των συναδέλφων.

Για να γίνει αυτό πραγματικότητα έπρεπε να αναπτυχθούν και να δημιουργηθούν πολύ καλές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (κυρίως τη Βιολογική Σχολή) καθώς και με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου πράγμα που επιτεύχθηκε πλήρως. Τελευταίως γίνονται προσπάθειες να επιτευχθεί αυτό και με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων.

Για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι, γράφτηκαν δεκάδες επιστολές με αποδέκτες διάφορα κέντρα εξουσίας. Σχεδόν στην ολότητά τους οι επιστολές αυτές επιδόθηκαν δια χειρός στους αποδέκτες μετά από συναντήσεις και συζητήσεις μαζί τους για τα θέματα που αναφέρονται σ’ αυτές.

Όπως είναι κατανοητό, τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα και στον αγώνα αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και καθολικά συσπειρωμένοι, όπως έγινε στις δύο απεργίες που κήρυξε η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. και περιλάμβαναν και θέματα Βιολογίας τον Οκτώβρη του 2007 και τον Φεβρουάριο του 2010.

Το 2007 πετύχαμε το θεσμό της εργαστηριοποίησης (έστω για την Γ΄ Λυκείου) και τον Αύγουστο του 2010 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου πετύχαμε και την παραχώρηση διδακτικής περιόδου για προετοιμασία του εργαστηρίου για τους διδάσκοντες στην Γ΄ Λυκείου.

Στη σύντομη αυτή αναδρομή δεν είναι δυνατόν να αναφερθούμε σε πολλές λεπτομέρειες, πρώτον για να μην σας κουράζουμε και δεύτερο για λόγους τακτικής.

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους προέδρους και μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. από την ημέρα που ιδρύθηκε ο σύνδεσμος μέχρι σήμερα, για τη συνεργασία, την υποστήριξη και την αμέριστη βοήθειά τους.

Περιμένουμε τις εισηγήσεις σας και την ενεργό συμμετοχή σας στην επιτροπή του Συνδέσμου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *