Skip to content

Αγαπητοί συνάδελφοι

σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ του ΣΒΟ είχε σήμερα 8 Ιουλίου 2015 στις 11:30 πμ συνάντηση με τη Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ στο οίκημα της ΟΕΛΜΕΚ στη Λευκωσία. Στη συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα τέθηκαν από τον ΣΒΟ τα πιο κάτω θέματα:

-Η εργαστηριοποίηση του μαθήματος της Βιολογίας σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου. Εξηγήθηκε με επιχειρήματα η υψηλή προτεραιότητα που έχει για τον ΣΒΟ το θέμα αυτό.
-Tο θέμα που προέκυψε τα τρία τελευταία χρόνια με τους διορισμούς νεοεισερχόμενων γεωγράφων, σε βάρος συμβασιούχων Βιολόγων.
-Η επαναφορά του ονόματος του μαθήματος της «Οικιακής Οικονομίας» που μετονομάστηκε εντελώς αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά τα τελευταία 3 (τρία) χρόνια, χωρίς την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, σε «Οικογενειακή Αγωγή – Αγωγή Υγείας».
-Η αναγκαιότητα της εισαγωγής του μαθήματος της βιολογίας στην Τεχνική Εκπαίδευση και στα Εσπερινά Γυμνάσια.

Από το ΔΣ του ΣΒΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 πμ, το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ (ΣΒΟ) συναντήθηκε με τον Επιθεωρητή Βιολογίας Δρ. π. Δημήτριο Μαππούρα στο γραφείο του στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Η συζήτηση ήταν πολύ εγκάρδια και είχε διάρκεια 3 ωρών. Συζητήθηκαν διεξοδικά τα πιο κάτω θέματα:

Α. ΝΩΠ και Πλαίσια πρόσβασης στα ΑΑΕΙ και AΤΕΙ.

Β. Εργαστηριοποίηση-Συμβασιούχοι-Διορισμοί στη νέα σχολική χρονιά –
Προϋπηρεσιακή κατάρτιση.

Γ. Διορισμοί Βιολόγων σε σχέση με Γεωγράφους.

Δ. Αυθαίρετη ονομασία του μαθήματος "Οικιακή Οικονομία" σε "Οικιακή Οικονομία-
Αγωγή Υγείας".

Ε. Δοκίμιο παγκύπριων εξετάσεων Βιολογίας.

ΣΤ. Καθορισμός ύλης Α, Β, Γ γυμνασίου, Α, Β, Γ λυκείου.

Ζ. Περιεχόμενο και όγκος ύλης των μαθημάτων του γυμνασίου.

Η. Ονομασία μαθημάτων Βιολογίας σε γυμνάσιο και λύκειο.

Θ. Στηρίξεις στη Γ γυμνασίου.

Ι. Επιλογή αποσπασμένων Βιολόγων.

Κ. Ανάληψη υπευθυνότητας περιβαλλοντικών προγραμμάτων καθώς και
προγραμμάτων αγωγής υγείας.

Λ. Επιτηρήσεις στις Ολυμπιάδες - Θεματοθέτες

Μ. Εργαστήρια Βιολογίας- Projectors

Ν. Η Βιολογία στα εσπερινά σχολεία και τις τεχνικές σχολές.

Ξ. Θέσεις προαγωγής ΒΔ

Ο. Αφυπηρετήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ του ΣΒΟ θα συναντηθεί αύριο στις 10:30 με τη Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ.

Από το ΔΣ του ΣΒΟ

 

30 Ιουνίου 2015, 6:00-9:00 μμ, Κέντρο Όαση, Χοιροκοιτία

1. Καλωσόρισμα των μελών από τον πρόεδρο του ΔΣ του ΣΒΟ, Ανδρέα Σοφοκλέους, ο οποίος μίλησε για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του ΣΒΟ και τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών.

2. Μετά από συζήτηση, ακολούθησε η έγκριση κειμένου με τις βασικές αρχές λειτουργίας του νέου ΔΣ του ΣΒΟ.

Αρχές λειτουργίας νέου ΔΣ του ΣΒΟ
Τα μέλη της επιτροπής του ΣΒΟ δεσμεύονται για τα ακόλουθα:
1. Να λειτουργούν ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα από κάθε είδους κομματική-παραταξιακή δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
2. Να εργάζονται με συλλογικότητα και διαφάνεια και να καταλήγουν σε αποφάσεις με συναίνεση και δημοκρατικότητα.
3. Να εργάζονται με τρόπο ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον και άλλων Βιολόγων, πέρα από τα μέλη της επιτροπής. Τα άτομα αυτά να συμμετέχουν σε υποεπιτροπές ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των πολλαπλών και πολυδιάστατων στόχων που έχει θέσει η νέα επιτροπή του Συνδέσμου Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ.
4. Όλες οι συνεδρίες του ΔΣ να είναι ανοικτές και να ανακοινώνονται στους συναδέλφους εκ των προτέρων, για να μπορούν οι συνάδελφοι να θέσουν θέματα στις συνεδριάσεις ή και να παρευρίσκονται σε αυτές.
5. Τακτικές συνεδριάσεις να γίνονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Θα επιδεικνύεται συνέπεια στην ώρα έναρξης των συνεδριάσεων.
6. Μετά από μελέτη και την απόκτηση εμπειριών στον τρόπο λειτουργίας του συνδέσμου, να γίνουν εισηγήσεις για εκσυγχρονισμό του καταστατικού του συνδέσμου.
7. Να υπάρχει αγαστή συνεργασία με την επιθεώρηση για εξυπηρέτηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων του κλάδου. Από την άλλη μεριά ο σύνδεσμος να ασκεί κριτική στη δράση της Επιθεώρησης, με γραπτές προτάσεις και εισηγήσεις. Επίσης, να αποτελεί ένα δυναμικό μέσο για την διαβίβαση των απόψεων- εισηγήσεων των εκπαιδευτικών Βιολόγων που εργάζονται στα γυμνάσια και στα Λύκεια, ώστε να φτάνουν στην επιθεώρηση τυχόν προβλήματα, αδυναμίες και εισηγήσεις τους.
8. Με συνεχή και δυναμική δράση, σε συνεργασία με την ΟΕΛΜΕΚ, να επιδιώκουμε την υλοποίηση των συνδικαλιστικών στόχων των Βιολόγων.
9. Να εργαστούμε για την αναβάθμιση της Βιολογίας στη Μέση Εκπαίδευση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα επιδιώξουμε τη συνεργασία με την Επιθεώρηση, τη Βιολογική εταιρεία, το τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το ΙΝΓΚ και με όσους άλλους φορείς θα μπορούσαν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

2. Παράδοση ταμείου
H τελούσα υπό παραίτηση ταμίας, Ειρήνη Βλάχου, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, οπότε η παράδοση του ταμείου αναβλήθηκε.

3.Ανάλυση θεμάτων που απασχολούν του συμβασιούχους, από την επιτροπή συμβασιούχων του ΣΒΟ.
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους διορισμούς, την εργαστηριοποίηση, το κάλεσμα 14 νέων βιολόγων για να παρακολουθήσουν την προϋπηρεσιακή κατάρτιση κλπ.

4. Εισηγήσεις για τα θέματα που θα συζητηθούν στη επικείμενη συνάντηση με την Επιθεώρηση.

Α. ΝΩΠ και Πλαίσια πρόσβασης στα ΑΑΕΙ και ΤΕΙ.

Β. Εργαστηριοποίηση-Συμβασιούχοι-Διορισμοί στη νέα σχολική χρονιά –
Προϋπηρεσιακή κατάρτιση.

Γ. Διορισμοί Βιολόγων σε σχέση με Γεωγράφους.

Δ. Αυθαίρετη ονομασία του μαθήματος "Οικιακή Οικονομία" σε "Οικιακή Οικονομία-
Αγωγή Υγείας".

Ε. Δοκίμιο παγκύπριων εξετάσεων Βιολογίας.

Ζ. Καθορισμός ύλης Α', Β', Γ' γυμνασίου, Α', Β', Γ' λυκείου.

Η. Περιεχόμενο και όγκος ύλης των μαθημάτων του γυμνασίου.

Θ. Ονομασία μαθημάτων Βιολογίας σε γυμνάσιο και λύκειο.

Ι. Στηρίξεις στη Γ γυμνασίου.

Κ. Επιλογή αποσπασμένων Βιολόγων.

Λ. Ανάληψη υπευθυνότητας περιβαλλοντικών προγραμμάτων καθώς και
προγραμμάτων αγωγής υγείας.

Μ. Επιτηρήσεις στις Ολυμπιάδες - Θεματοθέτες

Ν. Εργαστήρια Βιολογίας- Projectors

Ξ. Η Βιολογία στα εσπερινά σχολεία και τις τεχνικές.

Ο. Θέσεις προαγωγής ΒΔ

Π. Αφυπηρετήσεις

5. Εισηγήσεις για τις πρώτες συνδικαλιστικές δράσεις του ΣΒΟ.

Πολύ σύντομα θα προγραμματιστούν συναντήσεις με την Επιθεώρηση, ΟΕΛΜΕΚ, ΕΕΥ, ΔΜΕ του ΥΠΠ.

6. Συμμετοχή του ΣΒΟ στο φετινό Παγκύπριο Συνέδριο Μαθητών-Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες.

Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συμμετοχή του συνδέσμου μας, ως συνδιοργανωτή στο συνέδριο. Θα γίνει προσπάθεια για εξεύρεση χρημάτων (400 ευρώ), που απαιτούνται για τη συμμετοχή μας στο συνέδριο. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό θα καταβληθεί από το ταμείο του συνδέσμου.