Skip to content

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ για το Καλοκαιρινό σχολείο Βιολογίας

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Καλοκαιρινό Σχολείο Βιολογίας, σε συνεργασία με το ΠΙΚ. Το πρόγραμμα διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, από τις 17-20 Ιουλίου 2017.

Μερικοί από τους στόχους που είχαν θέσει οι διοργανωτές για το πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι:

  • Καλλιέργεια του ενδιαφέροντος και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον
  • Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης σε σχέση με την περιβαλλοντική αειφορική συμπεριφορά των πολιτών
  • Ανάπτυξη πειραματικών δεξιοτήτων, συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων
  • Επαφή με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ιστορικές πτυχές των περιβαλλοντικών θεμάτων
  • Κοινωνικοποίηση καθώς και αλληλοσεβασμός ανάμεσα στους συμμετέχοντες

Ο Σύνδεσμος Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην Διευθύντρια του ΠΙΚ, κα Αθηνά Μιχαηλίδου, στη Γενική Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, δρα Αραβέλλα Ζαχαρίου και σε όλους τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στα ΚΠΕ για τη συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος. Ευχαριστούμε ακόμα τη συνάδελφο Βιολόγο      Δρα Χριστίνα Σιδερά για τη συμβολή της στην επέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τέλος, ευχαριστούμε τους συνοδούς καθηγητές και τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς Βιολόγους, οι οποίοι προώθησαν τη συμμετοχή των μαθητών τους στο καλοκαιρινό σχολείο Βιολογίας.

Ο ΣΦΒΟ, μέσα από το καλοκαιρινό σχολείο Βιολογίας, προσδοκεί στην ουσιαστική ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα περιβαλλοντικής και αειφορικής ανάπτυξης και την καθιέρωση τους ως πυρήνες διάδοσης περιβαλλοντικών αξιών στα σχολεία.

Από το ΔΣ του ΣΦΒΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι Βιολόγοι,
σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών του καλοκαιριού θα λειτουργήσει για δεύτερη χρονιά το καλοκαιρινό σχολείο Βιολογίας, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών (τρεις διανυκτερεύσεις) και θα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, περιβαλλοντικού κυρίως περιεχομένου. Οι μαθητές θα διαμένουν στις εγκαταστάσεις του περιβαλλοντικού κέντρου του Πεδουλά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της B΄ τάξης Γυμνασίου. Θα επιλέγονται μαθητές από διάφορα γυμνάσια της κάθε επαρχίας. Για φέτος, θα συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια της επαρχίας Λευκωσίας και Λάρνακας (Α΄ ομάδα με 20 μαθητές, από τις 2/7 μέχρι τις 5/7) και από γυμνάσια της επαρχίας Λεμεσού (Β΄ ομάδα με 20 μαθητές, από τις 17/7 μέχρι τις 20/7).
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλούμε όπως μας εισηγηθείτε μέχρι 4 μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου, με σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Το κριτήριο επιλογής θα μπορούσε να είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για το μάθημα της Βιολογίας και ειδικότερα για θέματα Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση που δε θα υπάρξει ενδιαφέρον από μαθητές Β΄ τάξης, θα μπορούσατε να μας εισηγηθείτε μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου. Οι μαθητές που θα επιλεγούν, θα πρέπει να παρουσιάζουν άριστη συμπεριφορά και ήθος και να μην έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα. Θέτουμε τα πιο πάνω κριτήρια ώστε να αποκλείσουμε, κατά το δυνατό, μαθητές που ενδεχομένως θα δημιουργήσουν καταστάσεις προβληματικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Επειδή κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει μόνο μέχρι τέσσερις μαθητές/τριες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρακαλείστε όπως κάνετε διακριτικά την επιλογή τους, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού υποψήφιων μαθητών, γεγονός που θα δημιουργούσε δυσκολίες στην επιλογή των τεσσάρων μαθητών.
Αφού συμπληρώσετε το έντυπο με το όνομα "3προτεινόμενοι μαθητές", στη συνέχεια να το αποστείλετε στο email του ΣΦΒΟ (info@biosyn-oelmek.org), μέχρι τις 30/5/2017.
*Στο όνομα του αρχείου, να προσθέσετε μετά το <<3προτεινόμενοι μαθητές>> το όνομα του σχολείου, πχ <<3προτεινόμενοι μαθητές-γυμνάσιο λατσιών>>.
Το αρχείο, σε μορφή word μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του συνδέσμου http://www.biosyn-oelmek.org. Στην ιστοσελίδα (επιπλέον στο email σας, αν μας το έχετε γνωστοποιήσει) θα βρείτε επίσης τα υπόλοιπα έντυπα που θα χρειαστείτε.
Ο κάθε μαθητής που θα επιλεγεί για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει αμέσως μετά την επιλογή του από τους διοργανωτές, να καταβάλει το ποσό των 70 ευρώ στον καθηγητή του σχολείου του, ο οποίος θα τα παραδώσει σε μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να τα καταθέσει στο λογαριασμό του ΣΦΒΟ. Μόλις εγκριθούν οι μαθητές, θα ειδοποιηθείτε και θα σας αποσταλούν σχετικές οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο έντυπο που απευθύνεται στους μαθητές και στους γονείς τους. Για οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με email (info@biosyn-oelmek.org) ή τηλεφωνικά με μέλη του ΔΣ του ΣΦΒΟ (στοιχεία επικοινωνίας στο http://www.biosyn-oelmek.org/?page_id=95).
Επίσης, είναι απαραίτητη και η δική σας συμμετοχή, ως συνοδοί καθηγητές. Με τη βοήθεια σας θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα και να καθιερώσουμε τον θεσμό αυτό.
Οι συνοδοί καθηγητές δεΝ θα επωμιστούν κανένα έξοδο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, ώστε να προωθήσουμε περαιτέρω την αγάπη των μαθητών μας προς το μάθημα της Βιολογίας και τον ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον.
Σας ευχαριστούμε,
Το ΔΣ του ΣΦΒΟ

Αγαπητοί μαθητές/τριες

Ο Σύνδεσμος Φυσιογνωστών-Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ (ΣΦΒΟ), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ), διοργανώνουν θερινά προγράμματα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Πεδουλά. Τα προγράμματα αυτά είναι κατεξοχήν εκπαιδευτικά, έχουν όμως επίσης ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Οι κοιτώνες που θα διανυκτερεύσετε βρίσκονται στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του Πεδουλά. Φτάνοντας στον Πεδουλά τα λεωφορεία θα σταθμεύουν στη συνεργατική των κερασιών και θα αναχωρούν πάλι από εκεί. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα φιλοξενηθούν σε 2 κοιτώνες χωρητικότητας 20 κλινών ο καθένας. Τα αγόρια θα φιλοξενηθούν σε διαφορετικό κοιτώνα από τα κορίτσια. Θα υπάρχουν δύο συνοδοί καθηγητές, ένας άντρας και μία γυναίκα, καθώς και ένας εκπαιδευτής από το ΠΙΚ.

Αναμένουμε ότι θα επιδείξετε την απαιτούμενη υπευθυνότητα και πειθαρχία κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος, καθώς και τον απαραίτητο σεβασμό στο χώρο όπου θα φιλοξενηθείτε. Ο χώρος του Κέντρου θα πρέπει να παραμένει, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας σε αυτόν, καθαρός και τακτοποιημένος με τη δική σας συμβολή και ευθύνη.

Σε περίπτωση που κατά την παραμονή σας στο Κέντρο προκληθούν ζημιές σε αυτό, ή στον εξοπλισμό του, οι μαθητές που τις προκάλεσαν είναι υποχρεωμένοι να τις αποκαταστήσουν καταβάλλοντας το κόστος για την αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή τους.

Την πρώτη μέρα θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το κολατσιό σας για να προγευματίσετε, αφού η άφιξη στο ΚΠΕ Πεδουλά αναμένεται να γίνει γύρω στις 10 πμ. Στο ΚΠΕ επίσης λειτουργεί κυλικείο.

Οι διοργανωτές αναλαμβάνουν να καλύψουν όλα τα υπόλοιπα προγεύματα, γεύματα και δείπνα. Αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που περιορίζουν το είδος της διατροφής (πχ αλλεργίες, φυτοφαγία κλπ) είναι καλό να μας ενημερώσετε, ώστε να ειδοποιήσουμε ανάλογα την εταιρεία που θα μας προμηθεύσει με φαγητό.

Οι μετακινήσεις για τις διάφορες εκπαιδευτικές εκδρομές θα γίνονται με λεωφορεία του ΚΠΕ και ο απαραίτητος εξοπλισμός θα προσφέρεται από το ΚΠΕ.

Για τις ανάγκες της διαμονής σας στο Κέντρο χρειάζεται να έχετε μαζί σας τα προσωπικά σας είδη (σεντόνια, κάλυμμα μαξιλαριού, πετσέτες προσώπου, πετσέτες μπάνιου, εσώρουχα, οδοντόβουρτσα, παντόφλες) και ότι άλλο θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας. Τα κρεβάτια του ΚΠΕ διαθέτουν μαξιλάρια και κουβέρτες.

Αν ακολουθείτε κάποια φαρμακευτική αγωγή, παρακαλούνται οι γονείς να σημειώσουν στο συνοδό εκπαιδευτικό τη δοσολογία, όπως επίσης να τον προμηθεύσουν και με τα σχετικά φάρμακα.

Θα πρέπει να είσαστε εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα καθημερινά ρούχα. Συνιστάται όπως τα παπούτσια σας είναι αθλητικά ή μποτάκια. Επίσης καλό είναι να φέρετε μαζί σας αρκετά ζευγάρια κάλτσες για να τις αλλάζετε όταν χρειαστεί.

Θα πρέπει να φέρετε μαζί σας την κασετίνα σας. Μπορείτε να έχετε μαζί σας επιτραπέζια παιχνίδια για τις ελεύθερες σας ώρες. Το ΚΠΕ διαθέτει γήπεδο του μπάσκετ. Θα μπορούσατε να φέρνατε λοιπόν, μπάλα ποδοσφαίρου, βόλλευ ή μπάσκετ ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε.

Με δεδομένο ότι η μεταφορά θα γίνει με μικρό λεωφορείο των 22 θέσεων, παράκλησή μας είναι να φέρετε σχετικά μικρές αποσκευές (ενδεικτικά, 55Χ40Χ25 cm) ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα έλλειψης χώρου κατά τη μεταφορά προς και από το περιβαλλοντικό κέντρο του Πεδουλά.

Μπορείτε να έχετε μαζί σας κινητά τηλέφωνα, η χρήση τους όμως θα γίνεται για σκοπούς επικοινωνίας με τις οικογένειες σας μόνο κατά την ώρα διακοπής για το μεσημεριανό και βραδινό φαγητό. Τις υπόλοιπες ώρες, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, θα παραμένουν κλειστά και φυλαγμένα στις τσάντες.

Λίγες μέρες πριν από την επίσκεψή σας, θα επικοινωνήσουμε  ξανά μαζί σας για την τελική υπενθύμιση.

Στην περίπτωση άσχημης πρόγνωσης καιρού, μην ακυρώσετε την επίσκεψή σας πριν επικοινωνήσετε μαζί μας. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται ανάλογες διευθετήσεις με εναλλακτικά προγράμματα σε κλειστούς χώρους. Όμως λόγω της εποχής που υλοποιείται το πρόγραμμα, τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται εξαιρετικά απομακρυσμένο.

Αναχώρηση λεωφορείων:
A Ομάδα- Από τη Λευκωσία
Αναχώρηση 7/7/2016, στις 8.30 πμ, από το χώρο στάθμευσης του Μακάριου σταδίου (Μακεδονίτισσα).
Άφιξη στο ίδιο μέρος στις 10/7/2016, περίπου στις 4 μμ.

Β Ομάδα-Από τη Λεμεσό
Αναχώρηση 11/7/2016, στις 8.30 πμ, από το χώρο στάθμευσης της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Χαβούζας.
Άφιξη στο ίδιο μέρος στις 14/7/2016, περίπου στις 4 μμ.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση σχετικά με την επίσκεψή σας, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά στο 22952628, ή στα τηλέφωνα 99529451 (Ανδρέας Σοφοκλέους) και 99376772 (Νικόλας Παπανικόλας).

Αγαπητοί συνάδελφοι Βιολόγοι,

σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών του καλοκαιριού θα λειτουργήσουν για πρώτη χρονιά θερινά τμήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας τεσσάρων ημερών (τρεις διανυκτερεύσεις) και περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, περιβαλλοντικού περιεχομένου. Οι μαθητές θα διαμένουν στις εγκαταστάσεις του περιβαλλοντικού κέντρου του Πεδουλά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της B΄ τάξης Γυμνασίου. Θα επιλέγονται μαθητές από διάφορα γυμνάσια της κάθε επαρχίας. Για φέτος, πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται ο θεσμός, θα συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια της επαρχίας Λευκωσίας (Α΄ ομάδα με 20 μαθητές, από τις 7/7 μέχρι τις 10/7) και από γυμνάσια της επαρχίας Λεμεσού (Β΄ ομάδα με 20 μαθητές, από τις 11/7 μέχρι τις 14/7).

Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλούμε όπως μας εισηγηθείτε μέχρι 3 μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου, με σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με κριτήριο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για το μάθημα της Βιολογίας και ειδικότερα για θέματα Περιβάλλοντος. Οι μαθητές που θα επιλεγούν, θα πρέπει να παρουσιάζουν άριστη συμπεριφορά και ήθος και να μην έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα. Θέτουμε τα πιο πάνω κριτήρια ώστε να αποκλείσουμε, κατά το δυνατό, μαθητές που ενδεχομένως θα δημιουργήσουν καταστάσεις προβληματικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Επειδή κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει μόνο μέχρι τρεις μαθητές/τριες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρακαλείστε όπως κάνετε διακριτικά την επιλογή τους, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού υποψήφιων μαθητών, γεγονός που θα δημιουργούσε δυσκολίες στην επιλογή των τριών μαθητών.

Αφού συμπληρώσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, στη συνέχεια να το αποστείλετε στο email του ΣΦΒΟ info@biosyn-oelmek.org (μέχρι τις 20/5/2016).

*Στο όνομα του αρχείου, να προσθέσετε μετά το "προτεινόμενοι μαθητές" το όνομα του σχολείου, πχ "προτεινόμενοι μαθητές-γυμνάσιο λατσιών".

Ο κάθε μαθητής που θα επιλεγεί για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει αμέσως μετά την επιλογή του από τους διοργανωτές, να καταβάλει το ποσό των 90 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο έντυπο που απευθύνεται στους μαθητές και στους γονείς τους (ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΓΟΝΙΩΝ). Διαβάστε επίσης το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ που πρέπει να συμπληρωθεί από τους γονείς των παιδιών. Για οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με email (info@biosyn-oelmek.org) ή τηλεφωνικά με μέλη του ΔΣ του ΣΦΒΟ (στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε εδώ).

Επίσης, είναι απαραίτητη και η δική σας συμμετοχή, ως συνοδοί καθηγητές. Με τη βοήθεια σας θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα και να καθιερώσουμε το θεσμό αυτό.

Οι συνοδοί καθηγητές δε θα επωμιστούν κανένα έξοδο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, ώστε να προωθήσουμε περαιτέρω την αγάπη των μαθητών μας προς το μάθημα της Βιολογίας και τον ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον.

Σας ευχαριστούμε,

Το ΔΣ του ΣΦΒΟ